Fonds Grašu bērnu ciemats

Grašu bērnu ciemats

 
Grašu bērnu ciematā ievietoti dažādu Latvijas pašvaldību bērni vecumā no 2 līdz 17 gadiem.
Šeit ierīkotas 4 bērnu dzīvojamās mājiņas „Kļavas”, „Ošlejas”, „Ozoliņi” un „Sudraba vītoli”, to mājīgā atmosfēra tuvināta ģimeniskai videi. Katrā mājiņā strādā 3 audzinātāji un dzīvo 8 dažāda vecuma bērni, māsas un brāļi netiek šķirti.
 
Bērni izglītību iegūst Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”, Cesvaines vidusskolā un Sveķu pamatskolā, kā arī dažādās profesionālajās skolās. Grašu bērni apmeklē skolā piedāvātos interešu pulciņus, Cesvaines mūzikas un mākslas skolu, sporta nodarbības.
 
Mūsu iestādi kopā ar Francijas labdarības organizāciju Cap Esperance ir dibinājusi arī Latvijas Katoļu baznīca. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi bērnus iepazīstināt ar kristīgām vērtībām.

GRAŠU BĒRNU CIEMATS

BĒRNU CIEMATS

Nodibinājums "Caritas Latvija" struktūrvienība "Grašu bērnu ciemats" ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi un kuras mērķis ir…

BLOGS

Blogs ir izveidots ar mērķi informēt citus cilvēkus par Grašu aktualitātēm, jaunumiem un pasākumiem…

ZIEDOJIET

Jūs varat mūs atbalstīt finansiāli, veicot naudas ziedojumu, veicot mantisko ziedojumu vai arī ziedojot savu brīvo laiku, zināšanas, prasmes un radošumu dažādos veidos…
0
UZŅEMTI BĒRNI
0
BRĪVPRĀTĪGIE

ATBALSTIET AR SAVU LAIKU!

Jūs varat mūs atbalstīt, ziedojot savu brīvo laiku, zināšanas, prasmes un radošumu:
  • Kļūstiet par Grašu bērnu ciemata draugu vai bērna viesģimeni!
  • Palīdziet noorganizēt ekskursijas bērniem!
  • Dalieties savās idejās un prasmēs!
  • Dodiet iespēju bērniem piedalīties radošās vai kristīgās nometnēs!
  • Veltījiet savu laiku bērniem!

ATBALSTIET AR MANTISKU ZIEDOJUMU

Jūs varat mūs atbalstīt, veicot mantisko ziedojumu. Sazinieties ar mums, lai noskaidrotu nepieciešamās lietas. E-pasts: grasufonds@gmail.com