MALTĪTES UN PAPILDPASĀKUMI

2022. gada 18. oktobrī  pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalstu būs tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst: –        trūcīgas mājsaimniecības statusam; –        krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam; –        maznodrošinātas […]