Fonds Grašu bērnu ciemats

Grašu bērnu ciematā – “Grašu pilī” piedāvājam atbalstu vistrūcīgākajām personām zupas virtuves iespēju, kā arī realizējam papildpasākumus.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumus ar vairākām partnerorganizācijām par atbalsta paku un maltīšu izdali visā Latvijā.

Šī līguma ietvaros Grašu bērnu ciemats katru mēnesi saņem atbalsta pakas un nodrošina maltīšu izdali.

Zupas virtuvē maltītes tiek izdalītas katru dienu laikā no pulksten 19.00-20.00 Grašu pilī, Cesvaines pagastā, Madonas novadā.  Līguma ietvaros tiek organizēti papildpasākumi par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, kā arī sporta sacensības un diskusijas par patstāvīgas dzīves uzsākšanu ar vecākajiem jauniešiem.

Plānotie papildpasākumi

Informāciju par plānotajiem papildpasākumiem pieejama sazinoties ar Sandru 29411312 vai elektroniski: grasufonds@gmail.com

Realizētie papildpasākumi

1.papildpasākums notika  15.06.2021. no 10:00-12:00 Vingrošana līdzsvara un psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai bērniem no 6-12 gadiem.

Pasākuma mērķis un uzdevumi:
Uzlabot slodzes toleranci, elpošanas un SAS funkcionālo stāvokli : tiks pielietots 6 minūšu iešanas tests, lai izvērtētu funkcionālo klasi;
Uzlabot līdzsvara un koordinācijas sajūtu : tiks pielietots Romberga tests (30 sec tiek noturēta poza);
Uzlabot apakšējo ekstremitāšu un pēdu muskulatūras nostiprināšu : Zvaigznes tests;
Uzlabot mobilitāti un kustību apjomu, veicināt lokanību;
Mazināt stājas asimetriju (tehnoloģiju laikmetā, attālinātas mācības, darbs pie datora tikai veicina lielāku stājas asimetriju, samazina pozas kontroli un ķermeņa izjūtu).
Uzlabot psihoemocionālo stāvokli. 

  1. papildpasākums notika 18.09.2021. no 11:00-15:00. Sporta diena.

Pasākuma mērķis un uzdevumi:
Lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku, veicot dažādas stafetes, kā arī individuālās sacensības.

Prast sadarboties komandā. Veidot sadarbīgu komandu starp dažāda vecuma cilvēkiem.

Būt radošiem, ar vēlmi sasniegt labākus rezultātus. Nostiprināt prasmi zaudēt.

3. papildpasākums bērniem un jauniešiem “Esi atbildīgs!” notika 2023. gada 12. martā no pulksten 14:00-16:00 Grašu pilī, Cesvaines pagastā, Madonas novadā.

To vadīja biedrības Exodus Latvija dalībnieks Intars Jesers.

Pasākuma laikā jaunieši dalās pieredzes stāstos par atbildības uzņemšanos savā dzīvē, kā arī izspēlēs lomu spēles.

Jaunieši domāja par savu rīcību, tās sekām, izvērtējot cēloņu un seku savstarpējo saistību. Tika pārrunāts par Labo darbu veikšanas iespējām.

Pasākuma noslēgumā visi kopā gatavoja vafeles un citus kārumus.

4. papildpasākums “Putnu dienas” notika 2023. gada 3. jūnijā, no pulksten 11.00-13.00, Grašu pilī, Cesvaines pagastā, Madonas novadā.

Pasākumu vadīja ornitologi. Bija iespēja iepazīt dažādas putnu sugas, saklausīt un atpazīt viņu balsis.

5. papildpasākums “Esi sportisks! Esi vesels!” notika 2023. gada 16. septembrī no pulksten 11:00-13:00 Grašu pilī, Cesvaines pagastā, Madonas novadā.

Pasākumu vadīja J.Grundmanis. Bija iespēja darboties sportiskās aktivitātēs, lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku.

6. papildpasākums “Sajūtu pārgājiens” notiks 2024. gada 30. martā no pulksten 11.00-13.00 Grašu pilī, Cesvaines pagastā, Madonas novadā. Pasākumu vadīs Mērķis.lv Team building pārstāvji. Programmā sajūtu pārgājiens dabā ar dažādiem uzdevumiem dabas un sevis izzināšanā, komandas saliedētībā un sajūtu radīšanā. Uzticības, prāta un veiklības uzdevumi pāros. Baso kāju sajūtas pavasarī. Grupas uzticēšanās uzdevums. 

Kas var saņemt atbalstu:

Atbalstu ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

–       trūcīgas mājsaimniecības statusam;

–       krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam;

–    maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurās ienākumi nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 euro.

Tāpat kā līdz šim pamats atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.

Kāds atbalsts ir pieejams?

  • Visām pilngadīgajām personām ir iespēja saņemt ne tikai pārtikas pakas, bet arī higiēnas un saimniecības preces.
  • Savukārt, ģimenes ar bērniem var saņemt papildu higiēnas preču paku mazuļiem.
  • Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, iekļauts jauns papildpasākuma veids: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.

Iepazīties ar detalizētu informāciju par programmu, tajā skaitā paku sastāvu, var ŠEIT.

Vairāk informācijas par atbalsta paku saņemšanas vietām pieejama: ŠEIT


 

Sasniedzot pilngadību, bērnu ciemata jauniešiem tiek dota iespēja pāriet uz otru mūsu iestādes sniegto pakalpojumu “Sociālās rehabilitācijas programma ar izmitināšanu jauniešiem no 18 – 24 gadiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā”.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, jaunietim jāraksta iesniegums savas pašvaldības sociālam dienestam un “Grašu bērnu ciematam”. 

Pakalpojuma mērķis ir veicināt jaunieša izglītības ieguvi, sadzīves un sociālo prasmju, sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, motivēt un sagatavot patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Programmas pamatā speciālisti (aprūpētāja, sociālā darbiniece, psiholoģe) izvērtē jaunieša sociālo situāciju un viņa vajadzības, nodrošina nepieciešamo atbalstu dažādās dzīves jomās, speciālistu piesaisti un stiprina viņa spējas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Pakalpojuma maksa tiek noteikta, pamatojoties uz iepriekšējā gada izmaksām.