Fonds Grašu bērnu ciemats

2022. gada 18. oktobrī  pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalstu būs tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

–        trūcīgas mājsaimniecības statusam;

–        krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam;

–        maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurās ienākumi nepārsniegs 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro.

Tāpat kā līdz šim pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa.

Tiek saglabāta prasība uz sociālo dienestu izsniegtajām izziņām maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro) veikt norādi/ atzīmi “Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo ienākumu slieksnis noteikts mazāks par 327/229 euro, Fonda atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

  • Visām pilngadīgajām personām ir iespēja saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem. Savukārt, ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam var izvēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.
  • Līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem papildpasākumiem, iekļauts jauns papildpasākuma veids: socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā.
  • Vienkāršoti Fonda atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. Paredzēts, ka persona vai ģimene, attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā var saņemt atsevišķus komplektus vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.
  • Iepazīties ar detalizētu informāciju par programmu, tajā skaitā paku sastāvu, var ŠEIT.

Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas un higiēnas preču maziem bērniem komplektus.

No 2023. gada 1. janvāra Fonda atbalstu (pārtikas, higiēnas un skolas preces) varēs saņemt arī maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 264 EUR.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izsniegšanas nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā esošām ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja izziņā ir speciāla atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

[1] Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

[2] Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam; izņēmuma gadījumā bērnam vecumā līdz 12 mēnešiem var izvēlēties vienu no komplekta veidiem – vecumam no 0-6 mēnešiem vai  7-12 mēnešiem.

[3] Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam; izņēmuma gadījumā komplektu izsniedz pēc ģimenes izvēlesatbilstoši klasei (sākumskolā vai pamatskolā), kuru skolēns apmeklē.


 

LSK ir kā vairāk kā 340 izdales punkti (vietu skaits var mainīties, precīzo informāciju lūdzam skatīt zemāk “LSK EAFVP izdales punktu darba laiks“)

Komplektu piegādi partnerorganizācijām nodrošina AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Lat Eko Food”, SIA “Hermess”, SIA “Sanitex”

AKTUĀLI

2022. gada 22. oktobrī, stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.727 „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.- 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

EAFVP atbalsta saņēmējam ir iespēja saņemt visu paredzēto Fonda paku apjomu vienā reizē (kopējais skaits atkarīgs no izziņas derīguma termiņa un personu skaita, vecuma).

  • No 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. janvārim un no 2023. gada 1. februāra līdz 2023. gada 30. aprīlim katrai personai mājsaimniecībā ir tiesības papildus saņemt vienu pārtikas “P” paku par katru ceturksni. Saņemšanai jāuzrāda izziņa par statusa esamību šajā periodā vai perioda daļā.
  • No 2023. gada 1. janvāra atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376.00 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 264.00 EUR (tiek paaugstināts ienākumu līmenis).

 

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumus ar 27 partnerorganizācijām par atbalsta paku un maltīšu izdali visā Latvijā. No aprīļa trūcīgas un maznodrošinātas personas 448 izdales vietās var saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus un 27 izdales vietās siltas maltītes.  Šī līguma ietvaros Grašu bērnu ciemats katru mēnesi saņem atbalsta pakas un nodrošina maltīšu izdali. Zupas virtuvē maltītes tiek izdalītas katru dienu laikā no pulksten 19.00-20.00 Grašu pilī, Cesvaines pagastā, Madonas novadā.  Līguma ietvaros tiks organizēti papildpasākumi par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, tiks organizētas sporta sacensības un diskusijas par patstāvīgas dzīves uzsākšanu ar vecākajiem jauniešiem.

1.papildpasākums notiek 15.06.2021. no 10:00-12:00. Vingrošana līdzsvara un psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai bērniem no 6-12 gadiem.

Pasākuma mērķis un uzdevumi:
Uzlabot slodzes toleranci, elpošanas un SAS funkcionālo stāvokli : tiks pielietots 6 minūšu iešanas tests, lai izvērtētu funkcionālo klasi
Uzlabot līdzsvara un koordinācijas sajūtu : tiks pielietots Romberga tests (30 sec tiek noturēta poza)
Uzlabot apakšējo ekstremitāšu un pēdu muskulatūras nostiprināšu : Zvaigznes tests
Uzlabot mobilitāti un kustību apjomu, veicināt lokanību
Mazināt stājas asimetriju (tehnoloģiju laikmetā, attālinātas mācības, darbs pie datora tikai veicina lielāku stājas asimetriju, samazina pozas kontroli un ķermeņa izjūtu)
Uzlabot psihoemocionālo stāvokli. 

  1. papildpasākums notiek 18.09.2021. no 11:00-15:00. Sporta diena.

Pasākuma mērķis un uzdevumi:
Lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku, veicot dažādas stafetes, kā arī individuālās sacensības.

Prast sadarboties komandā. Veidot sadarbīgu komandu starp dažāda vecuma cilvēkiem.

Būt radošiem, ar vēlmi sasniegt labākus rezultātus. Nostiprināt prasmi zaudēt.

Kontaktinformācija saziņai pa telefonu 29411312 vai elektroniski: grasufonds@gmail.com

 

 

Pārtikas paka P2022

28.02.2022.

SIF noslēdzis līgumus par pārtikas un pamata materiālā atbalsta paku piegādi mazaizsargātām personām

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) publisko iepirkumu rezultātā noslēdzis līgumus ar AS “Dobeles dzirnavnieks”, SIA “Sanitex”, SIA “Hermess” un  SIA “Lat Eko Food par pārtikas un pamata materiālā atbalsta preču paku piegādi mazaisargātām personām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros.

Lai nodrošinātu pārtikas un pamata materiālā atbalsta paku piegādi vairāk nekā 400 izdales punktiem visā Latvijā, SIF publisku iepirkumu rezultātā noslēdzis 5 līgumus. AS “Dobeles dzirnavnieks” turpmāk nodrošinās pārtikas preču paku piegādi vistrūcīgākajām personām, SIA “Sanitex” pieaugušo higiēnas un saimniecības preču paku un higiēnas preču maziem bērniem paku piegādi, SIA “Hermess” – skolas piederumu paku piegādi, savukārt ar SIA “Lat Eko Food” noslēgts līgums par pārtikas preču paku maziem bērniem. Kopējā līgumu vērtība ir nepilni 8,3 milj. EUR, un tie ir noslēgti līdz programmas darbības beigām jeb aptuveni 1,5 gadu.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros pārtikas paku saturs tiek noteikts, ņemot vērā sabalansēta uztura principus, produktu sarakstu, kas iekļauts programmas īstenošanas Ministru kabineta noteikumos, kā arī lai pārtikas preces būtu iespējams uzglabāt bez īpaša temperatūras režīma. Lai sekotu iedzīvotāju pieprasījumam un preču kvalitātei, katru gadu tiek organizēta klientu aptauja. Ņemot vērā iedzīvotāju aptaujā saņemtos ieteikumus, 2022.gada janvārī ir mainīts pārtikas paku sastāvs. Ja iepriekš pārtikas pakā bija atrodami 15 produkti, tad šobrīd 18 produkti – klāt nākuši zivs konservi (makrele savā sulā), četru graudu pārslas un miežu putraimi. Visi produkti pakā atbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām vai Latvijas nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām vai līdzvērtīgām prasībām.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai sniegtu kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, SIF no 2014.gada īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Lai saņemtu pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas, nepieciešama izziņa no sociālā dienesta, ka persona atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam, nonākusi krīzes situācijā vai atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 EUR. Savukārt lai saņemtu siltu maltīti kādā no 28 zupas virtuvēm, kas strādā ar SIF atbalstu, izziņu uzrādīt nav nepieciešams.

SIF apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas pašvaldības un to iestādes, to starpā sociālos dienestus, kā arī reliģiskās un nevaldības sektora organizācijas visā Latvijā, piemēram “Samāriešu fonds”, “Latvijas Samariešu apvienība”, “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Pestīšanas armija”.

Darbības programmas finansējums ir 57 595 425 EUR tai skaitā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām piešķīrums Latvijai ir 48 956 110 EUR jeb 85% no darbības programmas, kopējais plānotais valsts budžeta finansējums ir 8 639 315 EUR jeb 15% no darbības programmas.

Plašāka informācija par atbalsta iespējām un komplektu saturu: www.atbalstapakas.lv.

Sagatavoja:

Zane Jēkabsone

SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. +371 25239649

3. papildpasākums bērniem un jauniešiem “Esi atbildīgs!” notiek 2023. gada 12. martā no pulksten 14:00-16:00 Grašu pilī, Cesvaines pagastā, Madonas novadā.

To vada biedrības Exodus Latvija dalībnieks Intars Jesers.

Pasākuma laikā jaunieši dalīsies pieredzes stāstos par atbildības uzņemšanos savā dzīvē. Tiks izspēlētas lomu spēles.

Jaunieši tiks vērsti domāt par savu rīcību, tās sekām, izvērtējot cēloņu un seku savstarpējo saistību. Tiks runāts par Labo darbu veikšanas iespējām.

Pasākuma noslēgumā visi kopā gatavos vafeles un citus kārumus.

LM infografika “Ceļš līdz atbalsts pakām: KAS un KĀ”.

https://www.lm.gov.lv/lv/media/20816/download?attachment

4. papildpasākums “Putnu dienas” notiks 2023. gada 3. jūnijā, no pulksten 11.00-13.00, Grašu pilī, Cesvaines pagastā, Madonas novadā. Pasākumu vadīs ornitologi. Būs iespēja iepazīt dažādas putnu sugas, saklausīt un atpazīt viņu balsis.

5. papildpasākums “Esi sportisks! Esi vesels!” notiks 2023. gada 16. septembrī no pulksten 11:00-13:00 Grašu pilī, Cesvaines pagastā, Madonas novadā. Pasākumu vadīs J.Grundmanis. Būs iespēja darboties sportiskās aktivitātēs, lietderīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku.