Fonds Grašu bērnu ciemats

Pilngadīgie jaunieši

Sasniedzot pilngadību, bērnu ciemata jauniešiem tiek dota iespēja pāriet uz otru mūsu iestādes sniegto pakalpojumu “Sociālās rehabilitācijas programma ar izmitināšanu jauniešiem no 18 – 24 gadiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā”.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, jaunietim jāraksta iesniegums savas pašvaldības sociālam dienestam un “Grašu bērnu ciematam”. 

Pakalpojuma mērķis ir veicināt jaunieša izglītības ieguvi, sadzīves un sociālo prasmju, sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, motivēt un sagatavot patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Programmas pamatā speciālisti (aprūpētāja, sociālā darbiniece, psiholoģe) izvērtē jaunieša sociālo situāciju un viņa vajadzības, nodrošina nepieciešamo atbalstu dažādās dzīves jomās, speciālistu piesaisti un stiprina viņa spējas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Pakalpojuma maksa tiek noteikta, pamatojoties uz iepriekšējā gada izmaksām.