Fonds Grašu bērnu ciemats

Bērnu ciemats

Nodibinājuma “Caritas Latvija” struktūrvienība “Grašu bērnu ciemats” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpi un kuras mērķis ir uzņemt un nodrošināt no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un bez vecāku gādības palikušos bērnus un pusaudžus ar labiem dzīves apstākļiem, nodrošināt šādu bērnu un pusaudžu iespēju iegūt vispārējo izglītību un arodapmācību. Nodibinājums ir labdarības organizācija.

Tā uzdevums ir nodrošināt bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vecumā no 2 līdz 18 gadiem ģimeniskai videi pietuvinātu diennakts sociālo aprūpi, atbilstošas izglītības iegūšanu, veselības aprūpi, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Bērns “Grašu bērnu ciematā” var tikt ievietots ar bāriņtiesas lēmumu. Pakalpojuma maksa tiek noteikta, pamatojoties uz iepriekšējā gada izmaksām. 

Bērnu ciemats nodrošina audzināšanas un pedagoģisko darbu ar katru bērnu vai grupās, kur vide pietuvināta ģimeniskai videi, kuru veic audzēkņu piesaistes personas – bērnu aprūpētāji un citi speciālisti;

Bērni izglītību iegūst Cesvaines pirmsskolā „Brīnumzeme”, Cesvaines vidusskolā un Sveķu pamatskolā. Vecākie jaunieši mācās profesionālās skolās Latvijā un Francijā vai studē kādā no Latvijas augstskolām.

DZĪVE MĀJIŅĀS

Grašus par mājām šobrīd sauc 30 bērni un jaunieši. Bērni dzīvo 4 ģimenes tipa mājiņās. Ikdienā bērni dodas uz dažādām mācību iestādēm, bet, atgriežoties Grašos, pavada brīvo laiku dažādās aktivitātēs.

PRAKTISKĀS IEMAŅAS

Svarīga loma bērnu audzināšanā ir darba iemaņu iegūšanai. Bērniem ir iespēja piedalīties ēst gatavošanā un teritorijas sakopšanā.

BRĪVAIS LAIKS

Brīvajā laikā bērniem ir iespēja nodarboties ar sportu, vairāki bērni apmeklē volejbola pulciņu, citi brīvo cīņu treniņus. Ziemā viņi slēpo un slido, bet vasarā peldas, spēlē futbolu, daudz laika pavada spēļu laukumā. Vasarā bērniem ir iespēja daļu brīvlaika pavadīt viesģimenēs Latvijā un Francijā. Tas viņiem dod iespēju gūt pozitīvu ģimenes dzīves pieredzi, kā arī apgūt jaunu svešvalodu.